گل رس سفالگری

گل رس سفالگري پومين از مواد طبيعي با بهترين كيفيت تهيه شده است. اين محصول تا كنون مورد توجه و استفاده بخش بزرگي از مهد هاي كودك و خانواده ها قرار گرفته است. محتويات محصول شامل يك بسته گل رس سفالگري استاندارد به وزن 400 گرم يك قطعه وردنه چوبي و سه عددقالب پلاستيكي براي مدل سازي است.