مهره چین

مهره چين، ابزار منحصر بفردي است كه با هدف افزايش مهارت هاي اوليه رياضي در ارتباط با اشكال هندسي و شمارش براي كودكان پيش دبستاني و دبستاني ساخته شده است. وجود مهره هاي رنگي در اشكال متنوع هندسي و به تعداد زياد كمك مي كند تا با اجراي فعاليت هاي مختلف آموزشي و كمك آموزشي به تقويت انگيزه هاي يادگيري كودك پرداخته و از يكنواخت شدن فرآيند آموزش جلوگيري نمايند. انجام فعاليت هاي ساده و متنوع براي كودك، دلنشين و هيجان انگيز بوده و موجب تقويت يادگيري و تعميق آن مي گردد. – كاربرد محصول: آموزشي – جنس مواد : پلاستيك و كارت مقوايي – ابعاد و اندازه ها: 15 * 25 – محتويات بسته بندي: پايه مكعبي شكل پلاستيكي 1 عدد – پايه ميله اي پلاستيكي 5 عدد – مهره هاي رنگي پلاستيكي 40 عدد در شكل هاي هندسي مختلف – قطعات مقوايي راهنما ي آموزش – چگونگي استفاده از محصول: قطعات آموزشي اين وسيله شامل كارت هاي رنگي و 40 قطعه پلاستيكي در 8 شكل و 5 رنگ مي باشد. در ابتدا كارت ها را از محل نقطه چين هاي تعيين شده بريده و جدا كنيد، سپس مهره ها را ازمحل ميله ها خارج كرده و به صورت در هم ريخته درون ظرفي در اختيار كودك قرار دهيد. از كودك بخواهيد كه مهره ها را بر اساس رنگ جدا كند(به كودك بياموزيد كه قطعات داراي شكل ها و رنگ هاي متفاوت هستند)، آنگاه يكي از كارت ها را در محل خود (جلوي پايه بزرگ) قرار دهيد و از كودك بخواهيد كه مانند تصاوير روي كارت، مهره ها را بر اساس شكل و رنگ انتخاب كرده و درون ميله قرار دهد. وقتي كاملا موفق شد، با كارتي ديگر تمرين را ادامه دهيد. در اين مجموعه آموزشي نشانه هاي اصلي پايه رياضي در اختيار شما قرار گرفته است، تا بتوان با تركيب بندي آنها آموزش هاي اوليه رياضي و اعداد مانند جمع و منها و … را به كودك آموخت . در زير مهمترين كاربردهاي اين وسيله ارائه شده است ، قطعات را بر اساس رنگ آنها جدا كند – قطعات را بدون هيچ نظمي درون ميله ها قرار دهد – قطعات را بر اساس رنگ آنها درون ميله ها قرار دهد – قطعات را بر اساس شكل آنها درون ميله ها قرار دهد – به ترتيب عمودي در هر ميله از همه رنگ ها و يا همه شكل ها استفاده كند – قطعات را بر اساس كارت هاي راهنما و عمل رياضي مورد نظر تنظيم كند – با يك قطعه نخ كلفت و مهره ها به عنوان بازي نخ و مهره استفاده شود. – اهداف آموزشي : شناخت شكل هاي هندسي و رنگ ها – افزايش مهارت جداسازي و طبقه بندي – مقايسه يك به يك و شمارش – درك مشابهت ها و تفاوت ها – پرورش دقت و سرعت عمل – تقويت مهارت هاي چشم و دست