خدمات مشاوره ای

  • طراحی و اجرای دوره های آموزشی خاص کودکان و خانواده برای مراکز و مهد های کودک یا مراکز آموزش پیش دبستانی در قالب کلاس، سخنرانی و کارگاه
  • راه اندازی دوره های تخصصی روانشناسی کودک و حوزه های مرتبط با آن به کمک همکاران متخصص و اساتید دانشگاهی