تماس با ما

پست الکترونیک: poomin@hotmail.com

پست الکترونیک: poomin.company@gmail.com

پست الکترونیک: info@poomin.com

تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۴۰۶۳۴ فقط برای سفارشات کلی مراکز پخش و فروشگاه ها

مراکز فروشگاهی

فروشگاه آموزش

خیابان سهروردی جنوبی

۸۸۳۴۱۶۴۹-۸۸۳۴۱۶۵۸

فروشگاه کودک امروز

گیشا

۸۸۲۸۵۵۸۵

مرکز پخش رها

امیر آباد

۶۶۵۷۶۴۶۰-۶۶۴۲۲۳۵۸

فروشگاه بازی دان

فروش اینترنتی

۶۶۸۹۴۹۸۱

فروشگاه ستاره ها

شهران

۴۴۹۵۷۷۱۹

فروشگاه کتاب کودک

میدان انقلاب

۶۶۴۸۷۰۲۴

فروشگاه آوای باران

تهران نو فلکه لوزی

۷۷۱۶۳۱۵۶-۷۷۱۶۳۱۵۷

خانه کودک فراز

فلکه اول صادقیه

۴۴۲۳۹۰۰۲

شهرکتاب گلدیس

فلکه دوم صادقیه

۴۴۲۸۸۶۴۰

شهر کتاب کارنامه

نیاوران

۲۲۲۸۵۹۶۹

شهر کتاب ونک

میدان ونک

۸۸۷۹۷۲۷۴